„Po dvaceti letech se podařilo obci Olbramov ve spolupráci s občanským sdružením Pomozme si sami dokončit rekonstrukci kaple sv. Jana Nepomuckého v Kořeni. Opravy probíhaly v několika etapách, které byly postupně spolufinancovány z programů na obnovu venkova Ministerstva pro místní rozvoj i Plzeňského kraje, poslední etapa pak Evropskou unií z Programu rozvoje venkova," uvedla Deníku starostka Olbramova, pod který Kořen patří, Jaroslava Chaloupková.

Na opravě kaple se podíleli také dobrovolníci z mezinárodních workcampů, místní obyvatelé a členové občanského sdružení. „Během let se ze zchátralé budovy zarostlé v křoví stalo opět důstojné místo k setkávání. Souběžně s opravami kostel pozvolna ožíval zpěvem, hudbou a slovem. Za to patří díky všem kteří vytrvali od počátku," uvedla dále starostka s přáním poděkovat těmto lidem veřejně: ing. Svobodovi, M. Válové, M. Pavlíkové, J. Vaňkové, K. Vaňkovi, dětem Vaňkových s dětmi Válových a jejich kamarádům, M. Tejmlovi, L. Chaloupkovi. Díky patří také všem, kteří přispěli svou osobitou prací: J. Votavovi, S. Rampasovi, J. Dlouhému, M. Antropiusovi, panu Vydrovi, všem firmám, řemeslníkům i pracovníkům obce. „Děkujeme i těm, na které jsme možná nedopatřením zapomněli, ale oni sami vědí, že také přispěli svou trochu do mlýna a jistě je to těší. Doufejme, že se místní obyvatelé o svou dominantu budou starat a nedopustí, aby z ní byl opět přístřešek pro ovce," dodala starostka.