Zatím jen částečně, stavební úpravy v něm budou i nadále pokračovat. O první kulturní vystoupení v opravovaném kostele se postaral vokální Kris Kros Kvintet. Představitelé města přítomným divákům rovněž nastínili, jak bude vypadat postup dalších stavebních úprav kostela. Ten dostal v minulých měsících například novou podlahu, která je složena z kamenů uschovaných při různých jiných opravách ve městě.