Kvůli vládním opatřením a doporučením samotné církve na pravidelnou bohoslužbu nikdo nepřišel. Přesto se farář se svými farníky setkal.

„V neděli se nás v Plané sešlo asi deset. Ranní mši svatou od osmi hodin jsem v kostele měl sám, to nikdo nepřišel. Potom byla adorace s litaniemi pro dobu nakažlivých nemocí. Lidé se ale poté sešli,“ uvedl plánský kněz.

Ten udělil několika věřícím svaté přijímání. „Svaté přijímání jsem podal těm, kteří si o to řekli, individuálně,“ vysvětlil.

Kostel je pro veřejnost otevřen, není však podle nařízení možné dělat bohoslužby pro více osob. „Pokud se nic nezmění, tak budeme příští neděli takto mezi osmou a desátou hodinou mít otevřeno, hrát, modlit se. Také otevírám kostel v úterý od 15 do 17 hodin,“ informoval farář s tím, že věřícím se věnuje především individuálně a navštěvuje je také v domácnostech, pokud o to požádají. „V neděli jsem takto absolvoval tři návštěvy,“ řekl Deníku. „Pokud by někdo z věřících stál o moji návštěvu, rád přijedu,“ doplnil. Při takovéto návštěvě udělují faráři kromě duchovního slova například právě svaté přijímání.

Jaroslav Šašek jezdí za věřícími i do ostatních obcí farnosti,, v neděli to bylo například do Chodové Plané, Chodského Újezdu a do Zadního Chodova.

Také na kněze se vztahují nařízení, a proto nechodí bez roušky, používají desinfekci, vyvarují se podávání rukou, které lze v tomto případě nahradit pokývnutím hlavy. A v kostelech byla podle nařízení České biskupské konference odstraněna z kropenek svěcená voda.

Koronavirus v Česku