Poutní kostel ovšem kdysi stával v dnes zaniklé osadě Svatý Jan a založen byl už údajně v jedenáctém století a tak jde o jednu z nejstarších sakrálních památek na Tachovsku. V první polovině osmnáctého století byl přebudován ve vrcholně barokním slohu, avšak roku 1781 byl na základě císařského patentu Josefa II. uzavřen a následně i jako kostel zrušen. Místní ale kostel beztak využívali, a to tajně, a tak bylo nařízeno jeho zboření. K tomu nikdy nedošlo, místo toho v roce 1830 kostel zakoupil podnikatel Josef Müller za účelem zřízení porcelánky. Podniku se příliš nedařilo a končil v roce 1845. Od té doby se postupně kostel stával zříceninou a západní část lodi si obyvatelé rozebrali na stavební materiál.

| Video: Youtube

Samotnou osadu Svatý Jan pak stihl stejný osud jako mnoho dalších obcí, po válce došlo na její likvidaci a dnes jsou v krajině zarůstající křovím a trávou sotva patrné stopy po domech. Zůstaly ale zápisy z kronik, kde se dozvídáme, že při sčítání obyvatel 2. prosince 1930 žilo v osadě 91 osob. Poválečné období komentuje kronikář takto: „Do osady Svatý Jan bylo dosazeno pět rodin s lidmi již mnohokrát trestanými, kteří jednotlivá hospodářství úplně zničili.“ Další záznam kroniky popisuje, že bylo nehospodárně provedeno odstraňování bouraček. Veškeré kryty střech byly zničeny pouhým stržením, a tak znehodnocen cenný materiál.

Místo u soutoku potoků Suchá a Sedlišťského se stalo opuštěným. Trochu života sem vnesli až v roce 2000 filmaři, kteří si ruiny kostela vybrali k natáčení pekelných scén pro pohádku Z pekla štěstí 2. Prostory filmaři upravili a poničili tak dosud dochované barokní fresky a po natáčení se zřítila část jedné klenby.

Několikadenní akce filmařů se stala i cílem mnoha lidí z Tachova, Plané a dalších míst, kteří se přišli podívat na známě umělce, hlavně pak na Karla Gotta, který ztvárnil dvojroli Pána Boha a Lucifera. Celá řada Tachovanů si i ve filmu zahrála jako kompars.

A protože natáčení pohádky má dvacetileté výročí, obec Kočov spolu s dobrovolníky chystá setkání se Zdeňkem Troškou. Vzpomínková akce s promítáním dobového dokumentu Slavomíra Kozáka, jehož část jsme použili i v našem videovýletě, je plánována na 25. července u svatého Jána nedaleko Kočova.