„Roráty jsou adventní zpěvy k Panně Marii, jejichž historie se datuje až do období vlády Karla IV., a tyto staročeské zpěvy nemají v evropské kultuře obdoby. V Kladrubech tato tradice ožívá již více než 10 let,“ vysvětlila členka chrámového sboru Hudebníků od svatojakubského kůru Silvie Strachotová, která doprovází sbor na varhany.

První ze tří rorátních zpívání se bude konat v sobotu 9. prosince od 7.30. Následovat budou roráty v sobotu 16. a 23. prosince ve stejném čase. Nejen pro věřící bude svátečně svícemi rozzářen kostel sv. Jakuba a zapnuté vyhřívací deky na lavicích. „Chodívám na roráty již roky. Koukám na oltář a další nasvícené obrazy, vzpomínám na všechny, kteří mě v životě opustili a hrozně mi chybí, rozjímám. Nejsem věřící, ale tohle ranní zpívání mi v předvánočním shonu přináší skutečně aspoň chvíli klidu a pohody. Vřele ho každému doporučuji,“ řekla Deníku jedna z jeho čtenářek.