„Vánoční koncert pořádáme v různých objektech,“ informuje ředitel školy Miroslav Koranda. „Letos jsme se rozhodli pro kostel Svaté Anny, který je úžasný svým prostorem. V uplynulých letech se akce konala nejen v plánských kostelech Nanebevzetí Panny Marie či svatého Petra a Pavla, ale také v Kiněnekině, kde nejspíš uspořádáme koncert i příští rok. Přece jen je tam tepleji než tady, i když kostel Svaté Anny bychom rádi využívali i nadále, například pro velikonoční koncerty, protože je opravdu jedinečný,“ uvádí.

Akci zahájilo vystoupení pedagogů, které příchozí vítalo přímo u parkoviště. Entuziastický učitel Ladislav Pohořelý během tří písní strhl diváky natolik, že se do produkce aktivně zapojili. Všichni přítomní následně vytvořili zpívající průvod až do kostela, kde na ně čekal zhruba hodinový program.

Žáci jednotlivých oborů zpívali a hráli vánoční písně. Učitelé na závěr zazpívali pár koled přímo z kostelního kůru za zvuku varhan, čímž se s přítomnými rozloučili.

Učitelský sbor Základní umělecké školy v Plané čítá patnáct pedagogů. Řada z nich se úterní akce účastnila, ačkoliv místní je jen jeden z nich. Budově, ve které škola sídlí, město Planá v uplynulých měsících kompletně zrekonstruovalo fasádu. „Rádi bychom poděkovali celému zastupitelstvu a paní starostce za tenhle vánoční dárek, který nás všechny moc potěšil,“ dodává ředitel.

Lenka Mahdalová