Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Do soutěže se letos přihlásilo 16 obcí Plzeňského kraje, ze kterých hodnotitelská komise v čele s předsedou komise Josefem Rouskem vybírala letošní vítěze.

„Soutěže se mohly zúčastnit všechny obce, města a městyse vesnického charakteru do 7 500 obyvatel, které mají zpracovaný vlastní plán obnovy vesnice. Hodnotitelská komise pak na přelomu května a června všechny přihlášené obce navštívila a zástupci obcí měli možnost prezentovat činnost obce," popisuje pravidla soutěže Josef Rousek, předseda komise a také starosta obce Strážov, která zvítězila v krajském kole v roce 2012.

„Český venkov nemá jednoduchou situaci. Společenský život se změnil, venkov se vylidňuje. Je potřeba, aby oficiální orgány podporovaly rozvoj venkova, aby investice nešly jen do velkých měst – aby byl život na venkově plnohodnotný. Pokud pomineme Prahu, tak Plzeňský kraj je hodnocen jako kraj s nejnižší nezaměstnaností – je to také jediný nezadlužený kraj. Jsem rád, že se obci Kostelec daří – daří se jí proto, že je obec plná aktivních občanů a především, že má obec kvalitního starostu. Jménem vedení kraje bych mu chtěl poděkovat a popřát občanům Kostelce, ať se jim daří, mají na čem stavět, hodně úspěchů a radosti ze života," popřál vítězné obci hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs.

Starosta obce František Trhlík je na ocenění patřičně pyšný: „Soutěžíme deset let. Je to výročí a zároveň dlouhá doba. Za deset let jsme toho udělali opravdu hodně. Následně nás však čeká také spoustu práce. Tento maraton nikdy nekončí. Podmínky pro život v Kostelci jsme rozhodně pozvedli v kvalitní kultuře, sportu a společenském žití. Za deset let jsme vytvořili prostory pro výstavbu rodinných domků, které vzrostly o osmačtyřicet. Což je opravdu vysoké číslo, když si vezmeme, že stávající počet byl čtyřiaosmdesát. Dali jsme lidem práci – mám na mysli vybudování průmyslových zón v Ostrově u Stříbra."

Starosta obce je vůči svým občanům velice lidský. Když se nabízí nově příchozí obyvatel, starosta je ten, kdo ho jde seznámit s jeho budoucím domovem. „Sám osobně vyjednávám s potencionálními kupci našich parcel. Udělal jsem si na ně čas kdykoliv a celý Kostelec jsem jim představil. To oni oceňovali nejvíc, protože věděli do čeho jdou," ukončil.