Práce se prováděly vně i uvnitř budov. „Jednalo se o komplexní zateplení, při kterém se na bytových domech měnila také okna a vstupní dveře. Ta jsme opatřili i přístřešky. Měnili jsme rovněž garážová vrata, schodiště, opravovali dlažby, zábradlí,“ vyjmenoval starosta Kostelce František Trhlík.

Kromě toho nechala obec vyměnit na všech domech společný anténní systém pro příjem televizního a internetového signálu, vchodové dveře mají zabezpečovací signalizační zařízení.

Práce trvaly několik měsíců, zahájeny byly v dubnu, skončily v listopadu. Obec plánuje u bytových domů ještě další investice. „Dělaly se rovněž nové přístupové chodníky a počítáme s vybudováním lepších komunikací včetně nových parkovacích stání pro auta a všeho, co k dopravní infrastruktuře patří,“ uvedl dále starosta.

Celkové náklady na rekonstrukci byly 14,2 milionu korun, necelou třetinu tvořila dotace.