Vodovod povede od rezervoáru, který je v Kostelci, přibližně v délce dvou kilometrů. V obou osadách budou připraveny domovní přípojky. Obyvatelé tak dostanou kvalitnější vodu a především nebudou muset mít strach, že by měli nedostatek vody, neboť v současné době všichni čerpají z vlastních studní.