O víkendu byl totiž na programu třetí ročník Letních her. Soutěží byla spousta – chození na chůdách, dojení z umělých kravských struků, házení pytlem sena, jízda na kolečku nebo kárce, nechybělo ani tradiční házení míčkem na pyramidu z plechovek. Drobotina se rozdělila do dvou kategorií – do 7 let a od 8 do 11 let. V mladší kategorii se absolutním vítězem stal Dominik Kováč, následovaný Mírou Bartošem a Adélkou Maxovou. Starší kategorii opanoval Pavel Šimek, druhý stupínek patří Mírovi Pokornému, třetí pak Romaně Sirové. Odpoledne se tak i přes nepřízeň počasí vyvedlo.