Oprava kostela ve Vysokém Sedlišti spolkne osm milionů korun, Otín si vyžádá milion korun.

„Byla by škoda, kdyby kostel svatého Václava nebyl zachován další generacím.. Z těchto důvodů také město začalo vyvíjet iniciativu,“ uvedl plánský starosta Karel Vrzala.

Město Planá proto vynaložilo osmdesát tisíc korun na zpracování studie rekonstrukcí obou kostelů.

„Žádost posuzovala odborná komise ministerstva kultury a doporučila stavbu pro dotaci,“ nastínil Vrzala.

Dotace, která byla městu přislíbena se pohybuje okolo osmi a půl milionu korun. „Dále byla uzavřena smlouva mezi městem a římskokatolickou církví smlouva, na základě které byl kostel městu převeden,“ uvedl starosta Vrzala.

Podle Vrzaly to bylo proto, aby město nevkládalo peníze do objektu, který mu nepatří.

Nyní už je zpracovaná projektová dokumentace, vydáno stavební povolení a také vyhlášeno výběrové řízení. „Do něj se už přihlásilo sedm firem,“ informoval Vrzala s tím, že vítěz není ještě znám.

„Stavbu musí nejdříve zaplatit město a po ukončení jednotlivých stavebních etap mu budou vynaložené peníze vráceny ve výši devadesáti procent. Zbylých deset procent je povinný podíl města na nákladech,“ podotknul Karel Vrzala.

A co kostel v Otíně? „Ten nebude financován z prostředků Norských fondů, ale byla nám přislíbena dotace z MAS Český západ,“ vysvětlil Vrzala.

V Otíně se bude opravovat kostel Jména Panny Marie. „Za milion korun se stabilizují a zakonzervují zdi, zrekonstruuje se presbytář, křtitelnice, nebo zajímavé okno,“ uvedl Karel Vrzala.

S pracemi na kostelech by se mělo začít už v tomto roce.