Co si máme představit pod pojmem Kotec?

Kotec je občanské sdružení zaměřené na sociální práci se skupinou obyvatel, kteří jsou ohroženi nebo už zasaženi užíváním drog.

Co je hlavním úkolem sdružení?

Úkolem je zamezit u co nejvyššího počtu osob tomu, aby vůbec návykové látky začaly užívat. Pokud se u některých jedinců nedaří zabránit nástupu užívání návykových látek, je třeba jej oddálit do co nejvyššího věku a pokusit se minimalizovat rizika spojená s tímto jednáním jak z hlediska jedince, tak společnosti. Práce sdružení je rozdělena do dvou oblastí.

Na co se tyto oblasti zaměřují?

První je práce s dětmi na školách, kde se zaměřujeme na to, aby si děti nezkoušely drogu vzít. Tomuto programu se říká primární prevence. V současnosti se věnujeme dětem na 2. stupni ZŠ a v prvních dvou ročnících středních škol. Do budoucna připravujeme i program pro 1. stupeň. Na Tachovsku a Stříbrsku realizuje program Prev-centrum.

A ta druhá?

Druhou oblastí je pomoc lidem, kteří už drogy užívají, tzv. sekundární prevence. Tento program svojí činností chrání veřejnost před negativními jevy provázejícími užívání drog a u klientů programu zajišťuje snižování zdravotních rizik spojených s užíváním drog.

V čem konkrétně pomáhá sekundární prevence?

Nabízíme výměnu použitých injekcí, zdravotní ošetření, poradenství, pomoc v krizových situacích, pomoc blízkým uživatele drog, zprostředkování léčby. Těmto lidem se věnujeme v jejich přirozeném prostředí v parku, klubech, hospodách, bytech. Tomuto programu říkáme „Terénní program“.

Co tito lidé potřebují?

Nemělo by se zapomínat na to, že tito lidé potřebují i jisté zázemí nějakého zařízení, kde by jim mohly být tyto služby poskytovány. Ne všechno se dá totiž zajistit v „terénu“. Tomuto zařízení se říká „Kontaktní centrum“.

Jaký je jeho cíl?

Naším společným cílem je cílená sociální služba, která vede k zapojení klienta do běžného způsobu života. Neméně naléhavé je zamezení nárůstu experimentálního a příležitostného užívání drog a ostatních návykových látek u dětí a mládeže, včetně užívání alkoholu a tabáku.

Jak jsou služby realizovány?

Služby jsou realizovány dle Standardů kvality poskytování sociálních služeb a jejich uvádění do praxe MPSV a dle Certifikačních standardů pro zařízení pracující s uživateli drog Sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (sRVKPP). Služby Kontaktního a poradenského centra a Terénní program, stejně jako i služby Prev-centra, již úspěšně certifikacemi sRVKPP prošly.

Kde všude občanské sdružení působí?

Kotec působí v Karlovarském a Plzeňském kraji. V Tachově provozuje Kontaktní centrum a Prev-centrum, ve Stříbře Kontaktní místnost, v Boru, Plané a ve Stříbře provozujeme také terénní program. Program primární prevence provádíme v Tachově, Stříbře, Plané, Kladrubech, Stráži a v Černošíně.

Kontakty na sdružení Kotec:

Tachov: K. H. Borovského 1177 (v 1. patře)
Tel:608 656 537 (vedoucí K-centra), 608 656 538 (terénní a kontaktní pracovník), 608 656 539 (terénní a kontaktní pracovník)

Web:www.kotec.cz
E-mail:tachov@kotec.cz
Otevřeno: PO, ST, PÁ 10 – 17 h

Den a hodinu setkání je možno dohodnout telefonicky i na úterý a čtvrtek na tel. 608 656 537.

Služby jsou poskytovány zdarma a anonymita je zaručena!