„Na přípravu koupaliště na sezónu se dostane během května. Oficiálně by pak měl být provoz spuštěn 30. května. Příprava obnáší vypuštění vody, která zde byla přes zimu, aby mráz nezvedl dno. Jelikož tato voda je samozřejmě špinavá, musí se vypustit celá vana a vyčistit," uvedl Báča.

Do chodu je třeba také uvést všechny systémy, především čerpadla. „Po všech těchto úkonech se samotná vana vyčistí kyselinou. To ve čtyřech lidech trvá tak tři dny."

Poté důkladné očistě bazénové vany i přípravě technologie napustí pracovníci koupaliště novou vodu. Té podle Báči trvá, za předpokladu dobrého počasí, tak týden než se ohřeje na dostačující teplotu. „V tom nám pomáhají také solární přímotopy. Zanedbat se nesmí ani údržba okolního areálu. Musí se opravit dřevěné prvky, upravit živý plot a podobně," uvedl vedoucí bazénu.

Novinek se tachovské letní koupaliště pro letošní rok nedočká. „Během léta se budeme soustředit spíše na krytý bazén. Tam počítáme s opravami samotného velkého bazénu i šaten."

Přibližně v polovině června se podle starosty Karla Týzla bude otevírat letní koupaliště v Konstantinových Lázních. „Záleží samozřejmě na počasí, ale většinou otevíráme v polovině srpna," řekl Deníku Týzl s tím, že větší úpravy přes zimu koupaliště neprodělalo, jen běžné pravidelné opravy a údržbu.

Také letní koupaliště v Plané bude otevírat v polovině června. Jeho návštěvníci se mohou těšit na lepší sprchy a záchody. „Nechali jsme vybudovat zcela nové sociální zařízení, včetně sprch. Nedávno jsme dokončenou stavbu přebírali, takže je připravena na provoz," uvedla Deníku starostka Plané Martina Němečková.
Návštěvníci areálu už letos nebudou odpočívat na pláži koupaliště pod vzrostlými topoly. Město je totiž nechalo pokácet, jednalo se ovšem o nezbytný zásah kvůli zachování bezpečnosti návštěvníků koupaliště.

Jak v aktuálním čísle plánského zpravodaje informuje místostarosta Pavel Nutil, v korunách topolů se objevovaly suché a ulomené větve, pod kterými se návštěvníci pohybovali. „Odborné opatření, tzv. bezpečnostní řez, by se muselo za značných finančních nákladů opakovat v podstatě každý rok. Proto dala rada města souhlas s odstraněním topolů," vysvětlil místostarosta.

Stromy ovšem byly nahrazeny novou výsadbou jasanů, což je druh stromu, který už je v areálu koupaliště zastoupen a dobře se mu tam daří.
Letní koupaliště v Tachově, Plané a Konstantinových Lázních jsou jedinými zařízeními svého druhu na Tachovsku, které se označují jako koupaliště, vybírá se do nich vstupné a na bezpečnost dohlíží plavčíci.

V okrese je ovšem několik dalších vodních nádrží, které jejich majitelé a provozovatelé udržují pro účely letního koupání.
To je v takových nádržích ale možné pouze na vlastní nebezpečí.