V kulturním sále kina Mže vystoupil s výročním koncertem KOZTliveCZ – smíšený komorní sbor z Tachova, který oslavil už dvacet let od svého založení.
Sbor měl pro diváky přichystané pestré dvouhodinové pásmo písní, některé skladby doprovázela na klavír Zuzana Černá. Mluvené slovo, při kterém se diváci například dověděli i to, jak název souboru KOZTliveCZ vznikl, zprostředkovali studenti hudebně dramatického oboru Pražské konzervatoře Lukáš Kunz a Eliška Nejedlá.
„Základnu sboru původně tvořili odrostlí členové Tachovského dětského sboru, časem jsme se ale rozrostli i o další pěvecké nadšence. V současnosti máme dvacet členů. Koncert uskutečníme pokud se nás sejde alespoň osmnáct. Mnozí z nás už v Tachově nežijí, studují či pracují v Plzni nebo v Praze, takže je to někdy trochu složitější se sejít," řekl Tachovskému deníku jeden ze sbormistrů Tomáš Mates. a dodal, že si celý sbor moc váží tachovského publika a jeho přízně. „Snažíme se v Tachově vystoupit alespoň čtyřikrát ročně. Příště nás mohou posluchači slyšet při prvním adventním koncertu v neděli 27. listopadu od 17:30 v Muzeu Českého lesa v Tachově," doplnil sbormistr.

Druhou sbormistryní je Zuzana Černá, která spolu s Tomášem Matesem smíšený komorní sbor KOZTliveCZ vede od roku 2007.

Sobotní koncert měl i jednu premiéru. Po deseti letech na výročním koncertu vystoupil dětský sbor složený z potomků členů smíšeného komorního sboru. „Dali jsme naše potomky dohromady a ti divákům zazpívali tři písničky. Moderátoři na úvod řekli, že malý sbor vystupuje jednou za deset let. Před deseti lety naše děti vystoupily poprvé. Za tu dobu se jejich složení trochu posunulo. Věkový rozsah malých zpěváčků je opravdu velký, nejmladšímu je rok a půl, nejstaršímu dvacet čtyři let," řekla Lada Dvořáková, členka souboru.

Jaroslava Hohlová