Na jeho podnět jsme se do Chodové Plané rozjeli a chovatele vyhledali. Po příjezdu na místo jsme spatřili pět dobře živených, čistých koz, které se pásly na šťavnaté louce uvázané na zhruba desetimetrovém řetězu. „Nerozumím tomu, proč o mně někdo tohle řekl. Chápu to jako nedorozumění,“ řekl nám majitel zvířat Ladislav Hybšt.

Kozy působily spokojeně a klidně. „Kdyby byly týrané, nebo měly nedostatek vody, tak bych nenadojil několik litrů mléka denně,“ informoval nás chovatel, který se se svými zvířaty zúčastňuje celostátních soutěží. „Když byla velká vedra, nosili jsme zvířatům vodu v kýblích. Jinak si tekutiny berou ze stravy, kterou spásají. Od každé pak nadojím několik litrů mléka denně,“ vysvětluje.

Okozy se stará. „Zvířata mi pravidelně kontroluje veterinář a já sám jim ořezávám paznehty. Vždy jim nechávám jedno kůzle, aby měly kvalitnější mléko. Tím pak dokrmuji například králíky,“ dodává. „Chovám je tak, jako odnepaměti naši předkové. Každý den je uvazuji na jiné místo, aby měly vždy čerstvou trávu,“ řeklnámzávěrem Hybšt.