„Zastupitelstvo kraje souhlasí s rozdělením dotací podle návrhu Komise na rozdělení dotací. Od počátku ledna plně nahradil papírové žádosti nový moderní elektronický systém. V něm bylo v rámci PSOV podáno celkem 411 žádostí, což je řádově o několik desítek žádostí více, než loni. Letos se z PSOV obcím rozdělí 60 milionů korun,“ uvedla mluvčí Plzeňského kraje Petra Jarošová.

Jednotlivé projekty obcí tachovského okresu podpoří kraj částkami od jednoho sta tisíc do tří set tisíc korun. Například městys Stráž dostane 280 tisíc korun na opravu povrchu místních komunikací v Bernarticích. „Chceme opravit asfaltový povrch na návesní komunikaci. Ten nebyl opravován přibližně třicet let. Sousední krajská komunikace, která prochází Bernarticemi, se opravovala loni. Chceme na ni navázat komunikací, která vede od pomníku kolem rybníka. Předpokládané náklady jsou kolem jednoho milionu korun,“ uvedl Deníku starosta Stráže Karel Fišpera s tím, že cesta se bude opravovat pravděpodobně v září.

Mezi příjemci krajské dotace z programu PSOV bude také obec Erpužice. Ta dostane dvě stě tisíc korun na obnovu rybníku. „Konkrétně chceme opravit výpustní zařízení na rybníku pod čistírnou odpadních vod. Zároveň plánujeme odbahnění rybníku. Celkové náklady by se měly pohybovat okolo čtyř set tisíc korun,“ řekl starosta Erpužic Václav Uhlíř. Práce na obnově rybníku budou podle něj zahájeny do měsíce, hotovo by mělo být do října.

Dotace obdrží rovněž město Černošín, a to na zpevnění příjezdové komunikace a vybudování parkoviště u hřbitova. „Jedná se o přístupovou cestu ke hřbitovu. Doposud se k němu jezdilo po nezpevněném povrchu a za deštivého počasí byla cesta často rozbahněná,“ uvedl starosta Černošína Miroslav Plincelner. Radnice opravu příjezdu plánovala již delší dobu. V současné době připravuje výběrové řízení. „Původně jsme chtěli příjezd ke hřbitovu opravit do pouti, ale to už asi nestihneme. Uvidíme, jestli se to podaří, každopádně bychom chtěli mít hotovo ještě na jaře,“ dodal Plincelner s tím, že u hřbitova budou zpevněna také parkovací místa a vznikne parkovací plocha pro invalidy.

Mezi obcemi, které obdrží dotaci, je například také Zhoř, která dostane 300 tisíc na třetí etapu chodníků a úpravu vjezdů podél hlavní silnice. Stejnou sumu mohou čekat v Sytnu na projekt bezbariérového propojení obce.

Opravy místních komunikací seznamu podpořených projektů dominují. Kromě již zmíněných obcí obdrží dotace na opravy cest, chodníků či parkovacích ploch například Tachov (oprava komunikace ve Vítkově, 200 tisíc), Cebiv (cesty v Cebivi a Bezemíně 250 tisíc), Obora (300 tisíc), Ošelín (rekonstrukce návsi, 270 tisíc), Rozvadov (parkoviště, 280 tisíc), Svojšín (cesta na sídlišti, 250 tisíc).

Několik obcí může čekat na peníze na opravy hřbitovů. Kromě Černošína to je například Chodová Planá (oprava chodníků na hřbitově, 250 tisíc), Lesná (oprava hřbitovní zdi, 150 tisíc).

Další krajské dotace směřují k projektům na opravy obecních budov – Přimda chce vyměnit vchodové dveře do školy a upravit vstupní prostor (270 tisíc), Brod nad Tichou dostane 100 tisíc korun na zateplení obytné budovy, Broumov může počítat se stejnou částkou na opravu obecního úřadu. Na výměnu oken a dveří ve školce získá obec Halže 270 tisíc korun. Dotace na opravy obecních budov dostanou také Konstantinovy Lázně, Chodský Újezd, Lom u Tachova, Staré Sedlo, Třemešné.

Kraj podpoří na Tachovsku celkem 27 projektů, a to celkovou částkou 5578 tisíc korun.