„Projekt byl podán do páté výzvy Plzeňského kraje z globálního grantu Podpora dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschop­nost," upřesnila Deníku tisková mluvčí kraje Alena Marešová.

Projekt je zaměřen na zkvalitnění vzdělávání průvodců po přírodních, kulturních a historických památkách v Plzeňském kraji se zvláštním důrazem na Tachovsko a oblast Českého lesa. „V rámci projektu bude vytvořen vzdělávací program pro průvodce místní krajinou, který bude následně pilotně odzkoušen. Vzdělávací program bude obsahovat e-learningovou část, prezenční část a do programu bude zařazena i výuka v terénu," uvedla dále Marešová s tím, že projekt bude financován z 85% z Evropského sociálního fondu a z 15% ze státního rozpočtu České republiky.

Jak upřesnila ředitelka Regionálního vzdělávacího a informačního střediska (Revis) v Tachově Alexandra Hrušková, projekt odstartuje letos v únoru a potrvá do začátku léta příštího roku.

„Při vzdělávání průvodců budeme spolupracovat s odborníky, s přírodovědci, historiky, regionálními historiky, s řadou odborníků, kteří budou účastníkům projektu předávat své znalosti a zkušenosti," uvedla Hrušková.

Kromě vytvoření vzdělávacího programu pro průvodce a jeho odzkoušení v terénu vznikne v rámci projektu také metodická příručka. „To bude jakýsi finální výstup z celého projektu, který bude určen dalším zájemcům o vzdělávání v této oblasti," vysvětlila ředitelka s tím, že metodická příručka zůstane trvalým produktem.

Cílovou skupinou, pro niž je projektu určen, jsou pracovníci měst a obcí, infocenter, muzeí, chráněných krajinných oblastí a podobně zaměřených institucí. Vzdělávat by se mělo kolem pětadvaceti budoucích průvodců a Revisu se už podařilo zájemce oslovit.

Nedávno vznikla na Tachovsku iniciativa Průvodci Českým lesem, což je skupina dobrovolníků, kteří nabízejí turistům právě průvodcovské služby především v oblasti Českého lesa a jeho blízkého okolí. Také pro ně by měl být projekt Revisu určen.