U vodních toků na západě Čech jsou nyní v květu devětsil lékařský, sasanka hajní, plicník lékařský, křivatec žlutý, petrklíč, nebo kyčelnice žláznatá. Zmiňovaný devětsil pak vyrůstá až do půlmetrové výšky, roste ve výškovém pásmu od podhůří až do horských oblastí, ve světlých bučinách či jedlobučinách, obvykle na hlinitých, humózních, vlhkých půdách.

Kyčelnice je vzácnější rostlinou. Vyrůstá totiž převážně na území takzvaného karpatského oblouku a je považována za karpatský subendemit. Západní hranice výskytu prochází východní Moravou, na východě zasahuje až na západní Ukrajinu.