Zhruba tisícovku staveb a budov spravuje v současné době Územní pracoviště Pozemkového fondu ČR v Tachově. Jedná se o nevyužívaný majetek se zůstatkovou cenou 280 milionů korun. I když to tak nevypadá, a řada staveb mizí v houští křovin a kopřiv, snaží se prý Pozemkový fond pro objekty vyhledávat nové majitele. Tvrdí to mluvčí organizace Michal Bureš.

„Budovy a stavby jsou nejprve veřejně nabízeny restituentům. Nejsou-li odstátněny tímto způsobem, prodává je Pozemkový fond České republiky ve veřejném výběrovém řízení, resp. obchodní veřejnou soutěží,“ vysvětlil Bureš. Velkou část objektů se ovšem vzhledem ke značné zchátralosti nedaří odstátnit, a to ani opakovaně. Mezi takové například patří zemědělský areál v Nedražicích, vodárna v Týnci u Plané, kravín ve Svobodce, stáj se seníkem v Kšicích nebo objekt k bydlení v Olešné.

Podle předsedy Agrární komory Tachov Stanislava Eberle nese vinu na zchátralosti zemědělského majetku neschopnost fondu vyřídit rychle jeho prodej. „Náš podnik Zevyp měl zájem o kravín v Kladrubech. Nejenže za budovu v dezolátním stavu chtěl fond 12 milionů korun, vyřízení prodeje trvalo neskutečných osm let,“ popsal nepříjemnou zkušenost předseda agrárníků. Podobné překážky prý potkaly i řadu jiných rolníků v příhraničí. „Mnoho z nich se raději jednání s fondem vzdalo a svoje potřeby začalo řešit jinak, třeba i úplně novou výstavbou,“ říká Eberle.

Zemědělci by přivítali, kdyby fond, když už nedokáže prodávat rychle, netrval alespoň na přemrštěných cenách za nemovitosti. „Prodává se za účetní hodnotu nebo za odhad. Ty ceny ale zdaleko neodpovídají skutečnému stavu majetku,“ uzavřel Eberle.

Glosa autora článku je zde