„Kříž byl podle pamětníků přemístěn před desítkami let do Vrbice u Bezdružic. Občanskému sdružení se podařilo domluvit se všemi dotčenými stranami jeho navrácení, protože máme za to, že kontinuita místa by měla být zachována," uvedl za hostíčkovské sdružení Michal Binko.

Kříž byl v poválečných letech prohlášen za kulturní památku, ale v roce 1957 zmizel. „Při opravě silnice byl odstraněn a položen u cesty. Za nějakou dobu jej odvezli chalupáři k sobě do Vrbice, kde jej postavili také k cestě, ale na soukromý pozemek," popsala osudy památky Miroslava Válová z Mikroregionu Konstantinolázeňsko, která s návratem kříže do Hostíčkova pomáhala.

Přemístěním kříže do jiné vesnice byla podle mínění mnohých tato památka zachráněna. „Jednali jsme s lidmi, kteří nyní mají kříž na svém pozemku a s jeho přemístěním na původní místo souhlasí," doplnila Válová.

Občanské sdružení tak připravilo při příležitosti navrácení kamenné památky malou slavnost, která se uskuteční 7. května. „Nedílnou součástí slavnosti bude sázení stromků u křížku, pozvání do naší zastávkové knihovny a posezení v hospůdce Bezbab," doplnil Binko.

Navrácení křížku v Hostíčkově tak patří k další z iniciativ na obnovení původní krajiny na Konstantinolázeňsku. Nejmarkantnější snahy vznikly z popudu děti v Horní Vísce u Lestkova. V zaniklé vsi bylo v minulých letech obnoveno prostranství na návsi. „Pokračujeme i letos, minulý týden jsme tam měli s dětmi brigádu a podařilo se nám shromáždit neuvěřitelné množství prázdných konzerv, které tam byly vyhozeny ještě za československé armády," uvedla Válová.