„Křížové cestě požehnal český farář Jiří Hájek a za německou stranu požehnal pan Wuchterl. Jako hosty jsme pozvali i německé občany. Pozván byl také Privilegovaný sbor stříbrských ostrostřelců," představil dění pořadatel Miroslav Kaltenbruner .

Jedním, kdo měl hlavní slovo, byl starosta města Stříbro Bohuslav Červený: „Chtěl bych všem za tak úžasnou práci na Ronšperku poděkovat a s obdivem říct, že je to tu nádherné."

Křížová cesta byla zrekonstruována společným úsilím občanského sdružení Ronšperk a spolku Goldene Strasse z Bavorska za významné pomoci města Stříbra.

Křížová cesta vznikla v roce 1837 a má čtrnáct zastavení. Návštěvníci si mohli projít celou touto cestou a shlédnout umělecká díla nejen profesionálních malířů, ale i práci obyčejných lidí.