Zájem zemědělských podniků zapojit se do výroby elektrické energie pomocí bioplynových stanic často opadne, získají–li podrobnější informace o náročnosti technologie této výroby. Je to i případ soukromého zemědělce Jiřího Dufky ze Zadního Chodova. „Toto zařízení jsem chtěl postavit a provozovat ho, ale zjistil jsem, že je moc náročné na objemy hmoty ke zplynování,“ říká zemědělec. Podle něj je nejvhodnějším „palivem“ do bioplynové stanice kukuřice, která má vysoký obsah cukru a škrobu.

„Původně jsem myslel, že bych stanici krmil zbytky z rostlinné výroby, jenže při zplynování méně kvalitního materiálu má stanice účinnost pouze 30 procent,“ vysvětlil Jiří Dufka. Do budoucna se prý bude věnovat výhradně chovu skotu, který umí nejlépe. Podobný postoj k podnikání ve výrobě elektřiny mají také v Agroklasu ve Starém Sedlišti. „Soustředili jsme své podnikání na výrobu mléka. Firma obhospodařuje 1800 hektarů pozemků, denně od 345 dojnic vyprodukujeme 7500 až 7800 litrů mléka,“ říká ředitel podniku Ferdinand Hodek.

Zatím jediným zemědělským podnikem, který to na Tachovsku s výstavbou bioplynové stanice na zpracování zelené hmoty myslí vážně, je Agročas Částkov. „Toto podnikání by nám mohlo garantovat jisté příjmy v době, kdy bude docházet třeba k výkyvům ve výkupních cenách komodit,“ říká ředitel Miroslav Bečvář. Pro potravinářský průmysl, gastronomii, velkokapacitní kuchyně, odpadové hospodářství a masný průmysl nabízí bioplynová technologie novou možnost, jak zlikvidovat organické zbytky a odpady.

Zemědělci mají například možnost zplynovat i kejdu. Využitím plynů se zabýval v minulosti už vynálezce Volta, v roce 1770 například jímal bahenní plyn ze sedimentu hornoitalských jezer a konal pokusy s jeho spalováním. Po něm to byl Faraday, který identifikoval zkoumaný bahenní plyn jako uhlovodík. Později Pasteur v roce 1844 prováděl pokusy s bioplynem získaným z hnoje. Navrhl použití koňského hnoje z pařížských povozů k výrobě plynu pro pouliční osvětlení. V roce 1897 bylo v Bombaji postaveno první zařízení, v němž byl plyn využit ke svícení a od roku 1907 také pro výrobu elektrického proudu.