Deník na návštěvěZdroj: Deník

Jenže zápis původní kroniky končil rokem 1957. „Tak jsme se dohodli s obcí, že zkusím nějaké starší události dohledat a kroniku doplnit.“ Některé podklady získal z archivu, jiné ze vzpomínek spoluobčanů, další z různých jiných zdrojů.

„A od roku 2008 se začaly zaznamenávat všechny události a kronika se vede regulérně,“ dodal Hurych s tím, že k dispozici měl i kroniky hasičů, školy a dalších spolků.

K historickým událostem měl kronikář sklony vždy, o historii a dějiny se zajímal už od mládí.

V současné době píše kroniku v elektronické podobě, ale události do roku 2008 jsou zaznamenány rukopisem. Letos by se ale Václav Hurych měl stěhovat do domu s pečovatelskými byty v nedalekém Starém Sedlišti. „Chtěl bych ale kroniku Labutě dělat dál, snad to půjde,“ řekl Deníku s tím, že s vedením obce uvažovali i o tom, že by shromažďoval informace i do kroniky Starého Sedliště, které momentálně kronikáře nemá.