V letošním roce členové kroužku připravili skutečné "lahůdky", které ocení malí i velcí. „V provozu bude velké modelové kolejiště s vlastnoručně vyrobenými modely budov z Tachova a tachovského okolí,“ láká člen kroužku Miroslav Panský.

„Výstava představí exponáty od hraček s železniční tematikou pro nejmenší přes první vláčkodráhy, které umožňují stavbu těch nejjednodušších tratí, železnice ze stavebnic LEGO až po skutečné modelové kolejiště v analogovém i digitálním provedení. Na vystavených modelech bude možno současně porovnat kvalitu železničních modelů od šedesátých let minulého století až po současnou produkci našich i zahraničních firem. Rovněž bude možné porovnat modely různých měřítek,“ slibuje Panský.

V sobotu 25. března budou výstavní prostory otevřeny od 10 do 17 hodin, v neděli pak od 10 do 16 hodin.

Kroužek železničních modelářů (KŽM) Tachov má za sebou dlouhou tradici, vznikl již v roce 1985. V současné době čítá 15 členů sdružených ze současných i bývalých žáků školy. Kroužek sleduje dění na skutečné železnici a účastní se akcí při historických výročích nebo současných významných událostech provozu železnic. Od roku 1992 udržuje KŽM Tachov kontakt s německými železničními modeláři. Výsledkem spolupráce je řada společných akcí u nás i v Německu, nejvýznamnější byly společné výstavy s weidenskými modeláři v Okresním muzeu v Tachově, v Západočeském muzeu v Plzni, ve Weidenu a v Riedenu.