Pokles množství párů, výjimečné postavení a nejznámější hlas byly kromě jiných také důvody, proč ornitologové vyhlásili kukačku obecnou za ptáka roku 2010. Tím vystřídala skorce vodního, ptáka roku 2009. „Kukačku jsme vybrali jako široce známý druh, který neodmyslitelně patří k české a moravské krajině,“ objasňuje důvody výběru Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické (ČSO), která kampaň Pták roku organizuje už od roku 1992, a pokračuje: „Kukačka navíc v letošním mezinárodním roce biodiverzity dobře ukazuje, že každý druh je v přírodě nezastupitelný. Se ztrátou kukačky bychom přišli i o ojedinělý fenomén naší přírody, o hnízdní parazitismus. Úbytek kukačky zřejmě souvisí s intenzifikací zemědělství, která je dána Společnou zemědělskou politikou Evropské unie. Proto je reforma Společné zemědělské politiky jednou z našich priorit.“

Kukačka je sice široce známým opeřencem a poslem jara, ale její návrat do naší přírody nemusí být tak samozřejmý jako dnes. „I kukaček u nás ubývá, aniž bychom přesně znali příčinu. Celkovou početnost kukaček u nás odhadujeme na třicet pět až sedmdesát tisíc párů. V posledních letech ale došlo k výraznému úbytku až téměř na polovinu oproti počátku osmdesátých let minulého století,“ shodují se ornitologové.

Zvláštnost kukačky je v jejím způsobu rozmnožování. „Je jediným hnízdním parazitem u nás, nestaví si vlastní hnízdo, ale snáší svá vejce do hnízd až několika desítek hostitelských druhů,“ vypovídá ředitel ČSO a dodává, že i přes známost zůstává kukačka velice tajemným ptákem. „Setkání s kukaččím mládětem či vejcem je vzácné. Dokonce ani většina ornitologů se přes všudypřítomné hlasové projevy kukaček s jejich potomstvem v cizích hnízdech nikdy nesetkala,“ dodává ornitolog.

Její kukání je také opředeno řadou pověr. Říká se například, že kolikrát kukačka zakuká, tolik let života človéku zbývá. „Kukačka je vzácná, když jí slyším, vždycky mě to svádí počítat,“ říká Jitka Honzíková ze Studánky a dodává: „Zřejmě to s tím potomstvem v cizích hnízdech dělá velice mazaně, když na ní jen tak nepřijdou a taky to bude asi tím, že je kukaček málo.“

Na Tachovsku jsou kukačky v poněkud větším počtu, než například v okolí Plzně. To potvrzují slova zachránce zraněných zvířat Karla Makoně, vedoucím Záchranné stanice živočichů v Plzni. „Pokud se pohybuji po Tachovsku, tak nejvíce jsou slyšet v okolí Tisové. To je zřejmě způsobeno tím, že svá vejce snášejí do hnízd rehků a rákosníků, kteří jsou v té lokalitě hojní,“ říká Makoň. Náhodní nálezci vypadlých mláďat z hnízda by měli být obezřetní a mladé ptáky nebrat. „Může to vypadat, že se o mladé kukačky mimo hnízdo nikdo nestará, ale když si pozorovatel počká, tak zpravidla do dvaceti minut přilétnou rodiče mládě nakrmit,“ dodává ochránce.