Do voleb šla na kandidátce ČSSD ze čtvrté pozice, získala čtvrtý nejvyšší počet hlasů. Celkem jich bylo 1777. Zároveň je ředitelkou Městského kulturního střediska, což je organizace zřízená městem Tachovem.

V čem vidíte přínos vašeho členství v zastupitelstvu města pro vaši organizaci? Nevidíte v tomto střet zájmů?

Zákon umožňuje, aby kandidovali také ředitelé městy zřízených organizací. Toto dříve možné nebylo. Osobně v tomto střet zájmů nevidím už vzhledem k tomu, že v zastupitelstvu by měly být zastoupeny všechny oblasti života města. Tedy i z kultury. Kdo víc by měl znát bolavá místa kultury než ti, kteří ji dělají?

Jak dlouho jste zvažovala svou kandidaturu do komunálních voleb, co definitivně rozhodlo, že jste do voleb šla?

Toto jsem si rozmýšlela celé čtyři roky. Byla jsem oslovena již tehdy, jestli nechci kandidovat. Ale protože jsem jen velice krátce předtím stala ředitelkou kulturního střediska, nepřišlo mi to jako vhodné. V letošním roce jsem byla oslovena znovu a kandidaturu jsem přijala. Myslím že lidí, kteří působí na kulturním poli, v zastupitelstvu není mnoho.

Myslíte si, že časově zvládnete funkci ředitelky kulturního střediska i zastupitelky?

Kdybych v to nevěřila, tak bych nikdy nekandidovala. Myslím, že to zvládnu. Částečně i proto, že už mám děti odrostlé.

Když budete jako zastupitelka hlasovat o rozpočtu města, podpoříte případný návrh na zvýšení příspěvků vaší organizaci?

My jsme letos již městu předložili návrh rozpočtu našeho centra na příští rok. Jediné navýšení které jsme požadovali, je na provozní náklady, myslím na energie. V této době nedokážu přesně odpovědět, jak budu hlasovat. Nerada bych kultuře ubírala, ta byla vždy takovou popelkou. Město si musí uvědomit, zda chce mít ve městě kulturní občany. Osobně nemám nic proti sportovců ale myslím si, že by měla existovat rovnováha mezi sportem a kulturou v našem městě. Měli bychom i nadále hledat možnosti pro kulturu ve městě.

Jaká je vaše priorita coby zastupitelky, že by se v Tachově mělo udělat pro kulturu ve městě?

Podle mého názoru je nutno rekonstruovat kinosál. Ten dosloužil již po všech stránkách. Například technické. Bylo by potřeba udělat nové elektroinstalace. Nebo vyměnit sedadla. Ta už v době, kdy sem byla instalována, byla použitá z pražského Rudolfina. Tato investice by byla jistě nadčasovou a dlouhodobou. Také toto byl jeden z důvodů mé kandidatury.