Jak informoval místostarosta Zdeněk Teplý, obec vložila do oprav v kulturním stánku nemalé množství finančních prostředků. „Původně plánovaný rozsah rekonstrukce byl navíc doplněn o další práce,“ uvedl místostarosta s tím, že dokončenými opravami zázemí je objekt připraven na další etapu celkové rekonstrukce.

Nové sociální zařízení nyní splňuje potřebné hygienické a estetické požadavky. „Jsem přesvědčen, že i ve srovnání s většími obcemi se za ně nemusíme stydět. Jsem rád, že při vlastní realizaci této akce nakonec zvítězila myšlenka celkové opravy namísto dílčích oprav,“ uvedl dále místostarosta.

Obec připravuje další investiční akce, na jejichž financování chce využít různé dotační tituly. Zatím uspěla s žádostí o dotaci na revitalizaci zeleně na návsi a za obecním úřadem.

Zároveň Cebiv žádá o krajskou i státní dotaci na pořízení nového požárního vozidla pro tamní dobrovolné hasiče a na opravu budovy obecního úřadu a požární zbrojnice.

Ilustrační foto.
I přes zákaz řídil automobil