Chodová Planá na Tachovsku se může chlubit poměrně rozsáhlým počtem někdejších panských sídel, které se nachází na relativně malé ploše pohromadě. Procházíme-li zejména straší literaturu z druhé poloviny dvacátého století, narazíme na celou řadu názorů, často protichůdných, které se pokoušely jednotlivá sídla lokalizovat. Dnešní amatérští i profesionální badatelé do této problematiky vnášejí velký počet nových upřesňujících poznatků, lze tedy říci, že i více světla. Příkladem je třeba tzv. starý chodovoplánský zámek, přestavěný v časech budování po druhé světové válce na kulturní zařízení. Literatura, odborná i populární, vesměs uvádí, že přestavba byla velice nekulturní.

I nově opublikovaný přehled panských sídel západních Čech uvádí v popisu objektu, že jde o z části patrovou nevzhlednou stavbu se společenským sálem. Pravděpodobně to byl důvod, proč byla ještě nedávno některými badateli omylem zaměňována s budovou protějšího úřednického domu č.p.2, který svým vzhledem i zdobností tak trochu připomíná malé panské sídlo. Tato druhá stavba nesla též název Renthaus. Obě budovy nalezneme jižně od náměstí při hlavní silnici, protínající Chodovou Planou. Původně zde stála tvrz, nejspíše již gotického původu.

Její historie je svázaná s pány ze Širndingu a Haimhauseny, nejvýznamnějšími držiteli Chodové Plané. Zámek se objevuje v podobě zákresu do mapy v roce 1676. Za Zikmunda z Haimhausenu zničil roku 1733 původní stavbu požár, ale prakticky vzápětí začala obnova sídla. Přestavba datovaná do roku 1840 přinesla snížení budovy o jedno patro. Zámek pak využívaly sestry Sv. Kříže, které v něm pečovaly o nemocné. Současná podoba starého zámku stojí za návštěvu asi jen opravdu velice zapálenému milovníku památek.

Pokud jde o někdejší podobu objektu, jsou známy dochované plány z doby obnovy po zničujícím požáru, tedy z první poloviny 18. století. Můžeme tedy říci, že šlo o dvoupatrovou stavbu na půdorysu ve tvaru písmene L, zakrytou mansardovou střechou. Dnes bychom tuto podobu v přestavěné budově hledali marně.

David Růžička