Jak informovala Petra Tomášková z odboru kultury Městského úřadu v Plané, program Kultura s donáškou je určen především pro obyvatele domů s pečovatelskou službou, které jsou v Plané dva, ale využívají jej i ostatní obyvatelé města.

"V úplných začátcích se jednalo o akci, která byla primárně určena pro imobilní občany, kteří se nemohou sami veřejných akcí účastnit," upřesnila Tomášková a dodala, že připravované akce si postupně získaly široké spektrum diváků. "Nyní se jich účastní všichni obyvatelé domů s pečovatelskou službou a dokonce si sem našli cestu i obyvatelé Plané, kteří bydlí mimo domů s pečovatelskou službou a společně se při akci setkávají také se zástupci města."

Návštěvníci Kultury s donáškou si také mohou společně vypít kávu či čaj, případně si dát sladké občerstvení. Náplní akcí v rámci programu jsou především poslech hudby, nebo třeba cestovatelská povídání s promítáním fotografií. Další z uvedeného cyklu je na programu už tento týden. "Na úterý 8. října se mohou naši senioři po letní pauze těšit na hudební vystoupení plánského občana, harmonikáře pana Šujana," doplnila Tomášková.