Tato skupina sdružuje přibližně stovku obcí napříč celým Plzeňským a Karlovarským krajem. Na programu schůze bylo především plánování investic na rok 2018. Speciálně pro Tachov bude v tomto ohledu rok opravdu nabitý. Dojde k rozsáhlé rekonstrukci kanalizace v ulici Smetanova, o které jsme již informovali.

„Druhá a ještě větší investice, která je v hodnotě sedmnácti milionů je instalace ultrafiltrace na úpravně vody na Svobodce. Instalací tohoto zařízení dojde k dalšímu zlepšení parametrů pitné vody v Tachově,“ vysvětlil místostarosta Tachova Petr Vrána. Čistota pitné vody je již v dnešních dnech na velmi vysoké úrovni, popisované zařízení by mělo tuto čistotu posunout ještě výše.

„Dojde například i k tomu, že se postupně odbourává chlorace vody. Tudíž pitná voda bude mít téměř kojenecké parametry,“ s úsměvem dodal Straka.