Virologická laboratoř pro zjišťování nákazy novým koronavirem v Klatovské nemocnice je jednou ze tří v Plzeňském kraji. Fungovat začala minulý týden. Jak složité je stanovení původce nemoci Covid-19 ze vzorků, o tom hovořil Deník s primářem oddělení klinických laboratoří Klatovské nemocnice Richardem Piknerem.

Jak vypadá provoz laboratoře? V kolika lidech pracujete? Máte nějaká opatření, například zákaz vstupu dalších osob během testování?

Laboratoř jsme vybudovali ve dvou místnostech v ultrakrátkém čase 10 dní, je součástí laboratoře klinické mikrobiologie Klatovské nemocnice a v současnosti tam pracují čtyři lidé, ale další jim v laboratoři či vzdáleně pomáhají. Jde o zadávání výsledků a požadavků, objednávky. Práce je nesmírně náročná na přesnost a pečlivost pipetování a také ochranu před nebezpečím nákazy. Proto během práce je tam omezený vstup pro všechny ostatní a také se tam nesmí telefonovat v době práce s infekčními vzorky. Ideálně vůbec, protože je potřeba klid a maximální soustředění.

Jaké máte přístrojové vybavení?

Využili jsme některé stávající přístroje, jako biohazardbox, ale ostatní nám zapůjčily firmy, pár přístrojů jsme nakoupili a velmi nám pomohla v rozjezdu lékařská fakulta v Plzni, jež dodala drobné přístroje, které jsme nutně potřebovali, když dodávka objednaná z Německa nedorazila včas.

Co se vlastně se vzorky dělá a jak se zjišťuje původce nemoci? Jak dlouho trvá test jednoho vzorku?

Výtěr je uložen v speciálním roztoku, ten se opatrně přepipetuje a z něj se musí izolovat virová RNA (dědičná informace viru). Po provedení izolace se vzorek přenese do dalšího přístroje a přidají další reagencie. Zde, pokud je přítomná virová RNA SARS-CVO-2 ve vzorku, se mnohonásobně namnoží a změří průběh množení. Výsledkem je křivka. Pokud je vzorek bez viru SARS –COV2, je křivka plochá a rovná. Pokud je pozitivní, tak po určitém čase začne narůstat množství virové RNA a my víme, že ve vzorku je strmý nárůst křivky při měření. Čím je tam viru více, tím rychleji a k většímu vzestupu křivky dojde. Vzorky zpracováváme po sériích 48 vzorků, to trvá celé kolem 8 hodin, jeden den jsme dokázali 96 vzorků za 14 hodin práce .

Jaký byl počet testovaných vzorků v prvních dnech?

Za pět dní jsem dokázali změřit 280 vzorků, z toho by-lo 46 pozitivních , tedy 16 %. Z celkového počtu bylo první den 24 vzorků, 5. den již 100. Šestý den jen 24, pro-tože nám došla chemická činidla a objednaná dodávka nedorazila. Bohužel nyní stojíme a hledáme náhradní řešení.

Odkud vzorky jsou?

Vzorky jsou z odběrového místa v Domažlické nemocnice, kam ale na odběr jezdí i lidé z klatovského okresu. Denně zvládnou cca 80-100 odběrů. Asi 8 % odběrů je z nemocnic v Klatovech, Stodu a Domažlicích. Zatím je vyčerpaná kapacita laboratoře a ne odběrového centra. Ote-vírat další například v Klatovech nemá smysl, laboratoř by to nestačila zpracovávat.

Jaký maximální počet vzorků máte v plánu testovat do budoucna?

Pracujeme na navýšení ka-pacity a doufám, že do dvou týdnů budeme schopni provádět kolem 150 až 200 vyšetření denně. Tím bychom z velké části pokryli potřeby regionu Klatovy a Domažlice, pokud se infekce nezačne dramaticky rychleji šířit. To vše za předpokladu, že budeme mít dost reagencií.