„Nejprve navštívili přírodní rezervaci Soos. Poté se vydali na hrad Seeberg. Tam si nejdřív v barokní stodole, kolně a věžovém špejcharu, které jsou v předhradí, prohlédli expozice věnované lidové architektuře, zemědělství a řemeslům chebského venkova 19. století. V prostorách hradu se seznámili s expozicemi prezentující dějiny hradu, vývoj interiérů a nábytkové tvorby 19. století.“ sdělil Deníku kronikář Starého Sedliště Václav Hurych. Poslední zastávkou pak byl Cheb. Po prohlídce historického náměstí se známou malebnou skupinou středověkých kupeckých domů, Špalíčkem, zamířili na prohlídku národní kulturní památky, Chebského hradu.