Družstva se sešla minulou sobotu v klubovně místního sboru dobrovolných hasičů a letos se účastnila tři tříčlenná a jedno čtyřčlenné. Úkolem soutěžních družstev bylo správně odpovědět na otázky ze šesti okruhů: historie, kultury, přírody-vědy-techniky-geografie, sportu a různých, týkajících se České republiky. „Nejlepší znalosti prokázali Hana Bradáčová, Pavel Cimburek a Jaroslav Květ,“ dal redakci vědět kronikář Labutě Václav Hurych a dodal, že: „Na druhém místě skončilo družstvo ve složení Jana Cudráková, Františka Dulovcová, Milena Peterková a Jiří Peterka ml.. Třetí místo obsadilo družstvo Hana Cimburková, Luděk Husák a Zuzana Rottová a jako čtvrtí skončili Pavla Kamarýtová, Tomáš Kamarýt A Vít Masopust.“

Hlavní organizátorka soutěže Hana Fukalová předala všem účastníkům diplomy a sladké odměny. „Největší odměnou pro všechny soutěžící bylo příjemně strávené odpoledne, při kterém si navíc zdokonalili svoje znalosti o naší vlasti,“ dodal kronikář s tím, že organizátorské role se ujal spolek Labuťačky & spol. z.s.