Akce začala na nádvoří zámku, kde si každé děťátko našlo svého připraveného ježečka, který sem přišel až z jejich mateřinky, děti si společně zazpívaly a každé z nich dostalo za odměnu sladkost.