Jak se cítíte ve své nové funkci?

Nezvykle. Dvacet osm let jsem pracovala s dětmi, nikdy jsem nedělala nic jiného. Škola se mi těžko opouštěla, ještě jsem se nerozloučila s dětmi.

Vaše obec má jistě mnoho problémů. Který z nich budete řešit jako první?

Hned v pátek ráno jsem musela řešit jeden menší problém s otevřeným víkem u jedné z pouličních lamp. Také máme problémy s některými obyvateli našich bytovek. Dělají totiž okolo nich nepořádek. Ale jsou tady i jiné, důležité věci. Budeme pokračovat v započatých akcích. V současnosti rekonstruujeme objekt bývalé mateřské školy, kde vznikne několik nových obecních bytů. Také se budeme snažit hledat možnosti získání finančních zdrojů. Hlavně dotace, což je pro všechny obce velice důležitý zdroj peněz. První, co musíme ještě v letošním roce dotáhnout do konce, bude volba členů a předsedů kontrolního a finančního výboru a sestavit rozpočet obce.

Jak hodnotíte práci vaší předchůdkyně?

Bývalá starostka je velice pracovitý člověk. Ona nasadila laťku hodně vysoko.

V uplynulém volebním období jste byla místostarostkou obce. Přesto se na pozici starostky musíte hodně věcem přiučit.

To ano. Mám se hodně co učit. Ale je to pro mě výzva. Do této doby jsem se orientovala například ve Školském zákoně. Nyní se musím naučit spoustu dalších zákonů, předpisů a vyhlášek.

Co jste kvůli vaší nové funkci musela obětovat?

Musela jsem obětovat hlavně práci ve škole. Učila jsem děti děti na prvním stupni. To mně mrzí nejvíc. Brala jsem je jako vlastní. Také jsme měli výborný kolektiv ve škole.

Můžete zhodnotit dojmy z prvních dní v nové funkci?

Je to zcela jiná práce. Ale ať je člověk v jakémkoli oboru, musí dát své práci co nejvíce. Nezáleží na funkcích.