„Je to nejrozsáhlejší a nejvýznamnější investice posledních osmi let v Konstantinových Lázních,“ informoval nás starosta lázeňské obce Karel Týzl.

„První etapa projektu revitalizace lázeňského centra řeší esteticky a funkčně velmi nevyhovující stav centra Konstantinových Lázní. Díky této investiční akci vznikne estetické veřejné prostranství koncipované jako náměstíčko určené pro pobyt a odpočinek s koncentrací nabídky veřejných služeb,“ vyjádřil se starosta.

Nově postaven bude objekt infocentra a veřejných záchodků. Ten má hotové základy a jak nás informoval přímo na místě stavbyvedoucí, v příštích dnech postaví zedníci hrubou stavbu. Kromě toho, jak uvedl stavbyvedoucí, se bude už brzy dokončovat přestavba hasičské zbrojnice.

„Ta prodělává zásadní rekonstrukci. Z její části vznikne muzeum historické hasičské techniky. To bude v sezoně přístupné i z interiéru, mimo sezonu si budou moci návštěvníci exponáty prohlédnout zvenčí výlohovými skly,“ vysvětlil starosta Týzl.

V centru vzniknou rovněž nová parkovací místa a síť komunikací pro pěší. Současně bude upravena i část přilehlé hlavní Lázeňské ulice, kde se také stavebními úpravami a dopravním značením zklidní doprava. „Samozřejmostí stavby jsou nové inženýrské sítě, veřejné osvětlení a zeleň,“ doplnil starosta.

Obyvatelé Konstantinových Lázní rekonstrukci centra vítají. „Jestli to udělají tak hezky, jako udělali nedávno autobusové nádraží, tak to bude pěkné. To budeme spokojení,“ řekla nám ve čtvrtek přímo vedle staveniště Alena Reitermanová. „Nějaký ucelený střed, kde bychom si mohli za pěkného počasí třeba posedět, navíc v blízkosti obchodů a úřadů, tady potřebujeme,“ dodala seniorka s tím, že centrum obce, které se v současné době přestavuje, nezměnilo svoji podobu od konce druhé světové války. „Jen se tady udělalo parkoviště a ještě nedávno tu byly takové dřevěné stavby, kde se prodávalo občerstvení,“ dodala žena.

Celkové náklady na rekonstrukci centra Konstantinových Lázní budou zhruba 27 milionů korun. Revitalizované centrum bude veřejnosti předáno do užívání v listopadu letošního roku.