Právě lesopark, který je v současnosti více lesem, než parkem, prodělá změnu jako první.

Měl by dostat prvky, které do parku přilákají lidi. "Staré Lázně chceme přeměnit na lokalitu atraktivnější pro obyvatele i návštěvníky obce. Práce plánujeme po etapách, s možným využitím dotací. Už v těchto dnech chceme požádat o dotaci na vybudování workoutového hřiště," sdělil Deníku starosta obce Karel Týzl.

Tato venkovní posilovna je plánována zhruba uprostřed lesoparku, kde by měly vzniknout upravené cesty s dalšími odpočinkovými i pohybovými prvky, jako jsou například větrné pumpy, kládová prolézačka, lezecký bolder a podobně. Studie počítá i s květnou loukou, hudebními prvky (gongy, triangly), či adrenalinovou cyklostezkou.

Studie rovněž řeší zatraktivnění okolí rybníka, opět s upravenými cestičkami, posezeními, vybuduje se také molo. "V případě rybníka ještě jednáme o majetkových vztazích. Vodní plocha nepatří celá obci, jen část, usilujeme tedy o to, aby byl rybník celý v obecním majetku," vysvětlil Týzl.

Přeměna Starých Lázní řeší také areál koupaliště. Podle informací na webu obce by mělo vedle klasické bazénové vany vzniknout koupaliště pro malé děti s různými vodními atrakcemi. "Součástí návrhu je i výstavba sportovní plochy, hřiště s umělým povrchem v blízkosti fotbalového hřiště," informuje obecní web.

První práce v lesoparku již začaly jeho pročišťováním od náletových a nepůvodních dřevin. Lokalita je na okraji obce, v těsném sousedství autokempu a frekventovaných turistických a cykloturistických cest.