Slavnostní vyhlášení se konalo na zelené louce za kulturním domem a počasí všem účastníkům přálo. Ocenění a Zlatou stuhou slavnostně převzal starosta obce Karel Týzl od hejtmana Václava Šlajse. Ten zároveň předal obci i šek v hodnotě sto tisíc korun. Předání mnoha dalších cen se zúčastnili i další členové Rady Plzeňského kraje, zástupci z ministerstev a též poslanec Václav Votava a senátor Miroslav Nenutil. „Jsem šťastný a dojatý a děkuji všem za to, co jsme v Konstantinových Lázních dokázali," poděkoval rozechvělým hlasem z pódia všem obyvatelům obce starosta Karel Týzl. Chválou nešetřili ani ostatní z oceněných, kteří měli možnost na slavnostně vyzdobeném pódiu promluvit. Všichni se shodli, že výhru Konstantinovým Lázním přejí, že si ji obec zaslouží a popřáli obci hodně úspěchů v celorepublikovém kole. Mezi pozvanými byli přítomni také starostové obcí, kteří už dříve Zlatou stuhu získali.

Obec Kostelec získala ocenění před dvěma lety, starosta František Trhlík tak letos předsedal hodnotitelské komisi. Zástupce Černošína, starosta Miroslav Plincelner k přání dodal, že sobotní slavnostní vyhlášení je už pěkným a milým vyvrcholením celého snažení, ale i on sám dobře ví, kolik práce se za získáním ocenění skrývá. Město Černošín Zlatou stuhu získalo v roce 2004.

V letošním, dvaadvacátém ročníku se soutěže zúčastnilo třicet obcí z Plzeňského kraje. Hodnotitelská komise je desetičlenná a podle vlastních slov je každoročně složitější vybrat nejlepší vesnici roku, nicméně na ocenění pro Konstantinovy Lázně se všichni jednoznačně shodli.

Součástí slavnostního programu bylo také předání dalších ocenění. Bílou stuhu za zapojení dětí a mládeže do života obce získala obec Drozdová ze severního Plzeňska. Modrou stuhu oceňující společenský život v obci získali Příchovice z jižního Plzeňska. Zelenou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu putovala do obce Zvíkovice na Rokycansku.

V letošním roce byla udělena i mimořádná cena pro nejlepší starostky. Oceněných jich bylo hned devět, které na hodnotitelskou komisi udělaly mimořádný dojem.

Jaroslava Hohlová