Pozadu nezůstali ani další studenti této školy. Žáci 6. ročníku Vítězslav Šimák, Kateřina Kučnirová, Ondřej Horský, Petr Fojtíček a žák 4. ročníku Le Anh Dung se zúčastnili v březnu v Praze mezinárodní matematické soutěže pětičlenných týmů nazvané Náboj 2012. V meziná­rodním měřítku získali 13. místo z celkového počtu ze 142 týmů, v rámci České republiky jsou sedmí.

Všem žákům škola děkuje za reprezentaci školy a blahopřejeme k dosaženým výsledkům.

Aktuální umístění žáků tachovského gymnázia v krajských kolech olympiád

matematika kat. A: 1. místo – Le Anh Dung (4.)

Naši žáci si počínali velmi úspěšně i v těchto okresních kolech olympiád a soutěží:

biologie kat. C: 1. místo – T. Zosinčuková (2.B)
biologie kat. C: 2. místo – L. Schweiner (2.B)
matematika kat. Z9: 3. místo – T. Zosinčuková (2.B)
zeměpis kategorie C: 2. místo – Š. Burkytová (2.B)
zeměpis kategorie D: 1. místo – L. Liška (3.B)
zeměpis kategorie D: 2. místo – D. Chaloupecký (3.A)
anglický jazyk kat. II.B: 1. místo – A. Sylla (2.B), 2. místo – K. Mrázková (2.A)
anglický jazyk kat. III: 2. místo – J. Hůzl (4.), 3. místo – Le Anh Dung (4.)
český jazyk: 3. místo – E. Dokoupilová (2.B)
český jazyk kategorie 2.: 1. místo – P. Quachová (5.A)
recitace: 3. místo – N. Kapitánová (1.)
dějepis: 1. místo – E. Dokoupilová (2.B)

Michaela Halíková