Králem honu se stal Herbert Tretter, úspěšný střelec většího divočáka. K lovu se sešlo šestnáct střelců, pět honců a také tři psi. Lovila se holá jelena siky, zvěř černá, škodná dle zákona a v plánu měli myslivci také ulovení jednoho zajíce.

“Velmi nám přálo počasí. Viděli jsme hodně zvěře a výřad nakonec nezůstal prázdný,“ řekl Jiří Frič, myslivecký hospodář sdružení Družina Lestkov. „Srdečně zvu všechny přítomné lovce na poslední leč, která bude 15. prosince a všechny zvu také na taneční zábavu s mysliveckou tombolou,“ zval přítomné hospodář.

Sdružení lovilo ve dvou lečích a už začátek té první byl úspěšný, kdy do leče přiběhla tlupa divočáků. Dvě divoká prasata se pak ocitla i na výřadu. V sobotu byl také pasován na myslivce úspěšný absolvent mysliveckých zkoušek Jiří Sedláček.