Nedochovaly se totiž žádné zápisy, historická fakta, a tak si dnes jen můžeme představovat, jak asi hrádek vypadal. Také název hradu si nese známky tajů a nejasností. Šelmberk byl v 19. století nazývám totiž jako Starý zámek, také se mu říkalo Javorový hrad. Až August Sedláček ho označil chybně za Šelmberk, asi podle Schellenbergu, hradu, jehož zříceniny stojí o několik kilometrů dále v Německu.

Dnes je zde stejnojmenná přírodní památka, maloplošné chráněné území v CHKO Český les. Obří žulové bloky byly vystaveny mrazovému zvětrávání, jsou podle toho zaoblené a takových skalních výchozů je v lokalitě celkem pět.

Se zimou přichází každoročně krásná podívaná umocněná sněhovou pokrývkou a na barevné rampouchy. Stékající a mrznoucí voda si ze skal bere různé minerální látky a oxidy železa…