Tento týden převzala odborná firma staveniště pro vytvoření nových pěšin na Bohušův vrch, v dalších měsících se bude upravovat lesík U Madonky.

Projekty pomohou financovat dotace. „Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří zpřístupnění Bohušova vrchu, Státní zemědělský intervenční fond bude stoprocentně hradit krajinářské úpravy v lesíku U Madonky,“ sdělil místostarosta Plané Pavel Nutil.
Na Bohušově vrchu budou podle jeho slov vybudovány dvě mlatové pěšiny, turistická odpočívadla, lavičky, směrové značení a informační tabule. To vše bude hotové do konce tohoto měsíce.

Dvě úpravy vycházkových lokalit od cyklostezky směrem na Chodovou Planou jsou naplánovány v rámci úprav lesíku U Madonky. „Dále bude upraven terén v okolí prameniště, významných stromů a samotné madony. Také přibude několik laviček, altánek a dřevěné landartové artefakty,“ dodal místostarosta s tím, že tento projekt bude dokončen v roce 2019.

Na úpravách této lokality spolupracuje s městem krajinářská architektka Klára Salzmann. „Jedná se o kultivaci celého místa, ale chceme ji udělat šetrně, tedy žádné větší zásahy, ale citlivě zprůchodnit cesty, zušlechtit prostor okolo madony, dále v jihovýchodním cípu vybudovat v souladu s okolím meditační místo a opatřit lokalitu landartovými prvky,“ vyjmenovala Deníku architektka.