Sraz je ve 14 hodin u Farského lesa na okraji obce. Na závěr bude velký táborák s opékáním buřtů. Děti buřty na opékání dostanou.