Setkání se konalo v Lesné za účasti autorek Gabriely Fatkové, Andrei Königsmarkové a Terezy Šlehoferové, které přijely hotovou knihu do obce představit. Lesenské ženy do kuchařky totiž přispěly svými recepty a také vzpomínkami na časy minulé. S oslovením žen autorkám knihy výrazně pomohla ředitelka Základní a mateřské školy Lesná Jitka Uhlíková. „Sehrála jsem v tom roli spíše zprostředkovatelskou. Věděla jsem o ženách z obce, které sem po válce přišly z různých koutů Evropy a mohly tedy přispět zajímavými recepty i vzpomínkami,“ řekla Deníku Jitka Uhlíková a doplnila, že na první setkání s autorkami knihy poskytla školní jídelna prostory, kde si nejprve recepty uvařily a poté společně ochutnaly.

„Do knihy pak autorky použily recept na holubce, který původně pochází z Ukrajiny a také recept na lesenský chléb. Příprava obou receptů je poměrně zdlouhavá, takže jsme se při vaření hodně zasmály a dozvěděly se mnoho zajímavého ze života místních obyvatelek.,“ uzavřela Uhlíková.

Knihu Tachovská kuchařka receptů, příběhů a vzpomínek poté autorky představily také v Muzeu Českého lesa, které s nimi na projektu spolupracovalo. V knize najdete i další recepty od obyvatelek Tachovska.