„Letos jej už ani schvalovat nebudeme. Zatím se řídíme podle rozpočtového provizoria. O rozpočtu rozhodneme nejpozději do března příštího roku,“ uvedl Deníku starosta Lesné David Ölveczki. Největší investicí obce bude rekonstrukce přivaděče vody, její odradonování a úprava vodojemu. „Ve vodojemu plánujeme vybudovat nové rozvody vody a opravu stávajících nádrží. Náklady na tyto práce by měly být ve výši okolo deseti milionů korun,“ pokračoval starosta. Vše by mělo být hotovo do konce příštího roku.

Ovšem toto není jediná investice, kterou plánuje vedení obce. „Dále ještě chceme opravit povrch komunikací a parkovišť před bytovými domy v celé obci. Rádi bychom také vyměnili kotel v centrální kotelně. To by mělo přinést snížení emisí,“ dodal starosta. Na tyto akce ale obec v současné době nemá volné finanční prostředky, a tak musí podat žádost o dotace.