Lesná – Příhraniční obec Lesná se v těchto dnech stala terčem zájmu výzkumníků ze západočeské univerzity. Pedagogové, studenti a další pracovníci chodí po Lesné a zaměřili se převážně na lidi, na to, jak vnímají své okolí. Zjišťují, co obyvatelé Lesné vědí o místech, kde dříve stávaly například německé vesnice nebo jakou mají znalost pomístních názvů.

Za rok pak uspořádají výstavu zaměřenou na fakta o malé pohraniční obci. „Jde o poměrně rozsáhlý projekt. Část se odehrává přímo v Plzni, kde se zkoumá jedna dělnická kolonie. To, co provádíme zde v Lesné, je součástí jednoho ze tří dílčích výzkumů a v nejobecnější rovině se týká proměn krajiny v západních Čechách," říká vedoucí výzkumu Jiří Woitsch z Filozofické fakulty.

Lesná není jedinou obcí na západě Čech, na kterou badatelé soustředili svou pozornost. Vybrali si tři obce, které se vzájemně liší historickým vývojem i zasazením do okolní krajiny. Jednu na Klatovsku další u Plzně a u nás na Tachovsku Lesnou. „Například v Plzni k žádné výměně obyvatelstva nedošlo, jsou tam pořád starousedlíci. Zatímco Lesná je příklad obce v blízkosti hranice, která byla totálně vysídlená," popisuje dále Woitsch.

Mnozí obyvatelé Lesné přišli z dnešního Rumunsko – ukrajinského pomezí. I to byl jeden z důvodů k výzkumu, který v Lesné prováděli etnografové už v sedmdesátých letech minulého století. Částečně z něho čerpají informace současní badatelé.

Tým z univerzity není v Lesné poprvé. Skupina v obci pracuje průběžně od loňského roku. „Původně jsme vůbec nevěděli, že Lesná tady na Tachovsku nemá moc pozitivní jméno. Oslovili jsme nějaké mladé lidi na ulici. Přes ně jsme se dostali na jejich maminky a k těm lidem, kteří jsou třeba celý den doma," doplňuje Gabriela Fatková z katedry antropologie.

Postupně obyvatele poznávali a získali k nim vztah. „Máme z toho radost a říkáme si, že to jsou fajn lidi a s nimi se můžeme i přátelit," usmívá se Fatková.

Podle badatelů je život lidí v pohraničí vnímán mnohdy nostalgicky. Z historického hlediska zde obyvatelé žijí z důvodů vysídlování a dosídlování relativně krátce. Výzkum zjišťuje, zda to například nemá negativní vliv na jejich vztah ke krajině. „Ukazuje se ale, že lidé si tuto krajinu osvojili a začali ji využívat. Obyvatelé Lesné mají dokonce expertní znalost okolních lesů a míst, kudy běžný návštěvník prochází a vůbec se tam nezastaví. Taková místa v lesích mají svůj nezastupitelný význam pro místní obyvatele, mají k nim nějakou vzpomínku nebo jsou pro ně významná hospodářsky," poukazuje Fatková s tím, že jim hodně při práci pomohli v místní škole a také starosta Lesné David Ölveczki. „Jsme rádi za takový výzkum. Alespoň je vidět, že je o obec zájem, tudíž to vítám."

Výzkum v Lesné je součástí širšího projektu financovaného Ministerstvem kultury a provádí ho katedra antropologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity. Příští rok se práce výzkumníků představí veřejnosti. „Půjde o výstavu krajiny západních Čech v muzeu v Tachově a bude hodně soustředěná na Lesnou a lidi z Lesné. Ukáže fakta," dodává Woitsch.