„Myšlenka vyjít z Lestkova a vrátit se do Lestkova, aby i přespolní mohli na pochod dojet automobily, trošku omezuje výběr trasy. A tak se letošní rok s malými změnami opakovala trasa z roku 2006. A také letošní rok po dlouhé době absolvoval pochod i človíček v kočárku Vojtíšek Petráků," sdělil Deníku Jiří kořínek. Trasu Lestkov, Dolní Víska, Herma, Domaslav a Lestkov o délce 9 820 metrů prošlo 22 účastníků. „A jedna psí slečna Jessy," doplnil Kořínek. Dále uvedl, že před koncem pochodu se o občerstvení v podobě pikniku u ohníčku s buřty a limonádou postaral jako vždy Antonín Jeřábek.

„Protože se pochod vždy vydaří a inspirováni známými pochody pana Černého v Konstantinových Lázních, hodláme i my v Lestkově organizovat každou poslední sobotu v měsíci pochod po okolí za naší historií i současností. A začneme v sobotu 29.června trasou do údolí potoka Hadovka," pozval na výšlap. (hri)