Těžba se týká lokality v okolí Hornického skanzenu. Práce jsou v tomto týdnu naplánované od úterý do pátku 8. března v čase od 14 do 18 hodin a od pondělí 11. března do pátku 15. března v čase od 7 do 14 hodin. Lokalita těžby dřeva bude řádně označená výstražnou páskou se zákazem vstupu a nebezpečí úrazu vždy před začátkem prací v dané oblasti. Zástupci Stříbra se proto obrací na návštěvníky uvedené lokality, aby respektovali omezení vstupu do uzavřeného provozu a nevstupovali do něj ani do něj nevjížděli.