Včas zjistit riziko vzniku požáru lesa. To je úkol pro pilota letecké hasičské služby, která má stanoviště na letišti Kříženec.
Jak vypadá začínající požár lesa? Připravujeme videoreportáž a fotografie z letu.