Záměrem je získat partu lidí, která se zajímá o dění v Chodové Plané a přilehlých obcí, informace shromažďuje a připraví pro zápis do kroniky. „Pět lidí dokáže lépe sehnat informace o obci, než jediný, který zapisuje kroniku," říká předseda pětičlenné letopisecké komise Gustav Batrla, jež ve funkci působí od její založení.
Každý z členů má za úkol zjišťovat a zaznamenávat dění v různých oblastech. Tak říkajíc o počasí se stará Růžena Skovajsová. „Denně zapisuji teplotu a jak bylo. Letošní zima se navíc bude zapisovat velice dobře. Taky je nutné zaznamenávat pravidelně a hlavně nezapomenout," poukazuje členka komise, která takto počasí sleduje čtvrtým rokem.

Už šedesát let bydlí v Chodové Plané Stanislava Janochová, v letopisecké komisi sepisuje informace o veškerém kulturním a společenském dění. „Vždy mne zajímala historie v Chodovce a přilehlých obcích. A zajímavá je také práce v komisi. Vždyť tu necháváme zápisy pro budoucí generace, pro naše děti a děti našich dětí," popisuje svoji úlohu.

Zmiňovaný předseda Gustav Batrla se stará o fotodokumentaci. Snímky z dění v obci jsou pak součástí obrazové přílohy kroniky. „Přímo do kroniky se nic lepit a vkládat nesmí," podotýká s tím, že jeho úkolem je také sběr dat z oblasti služeb, podnikatelské sféry, obchodů či dopravy. „Vše, co se v tomto směru změní, kdy vznikne nebo zanikne firma a podobně a adresně a konkrétně jako ve starých kronikách." Zprávy od včelařů, rybářů, a celé řady dalších spolků a sdružení získává informace pro kroniku Jiří Straka, který také stál u zrodu komise a pořizuje fotodokumentaci. „V Chodové Plané je nyní celkem šestnáct spolků. Většinou sháním od nich výroční zprávy," říká a dodává, že čerpá i z jiných zdrojů jako je třeba místní zpravodaj Regent.